2020. szeptember 19., szombat

Melotte 20

DÁTUM: 2020.09.12
MŰSZER: Bresser Spotting Scope
NAGYÍTÁS: 20x
ÁTMÉRŐ: 60mm
NYUGODTSÁG: 9/10
ÁTLÁTSZÓSÁG: 4/5
HŐMÉRSÉKLET: 18°
IRÁNY: Dél
IDŐPONT: 21:10 - 21:30 UT

LEÍRÁS:
Ezen a csillagos éjszakán a Mel 20 nyitott klaszter a Mirfak csillaggal lett a célpontom. A spektívet a Perseus csillagkép felé fordítottam s 20x-os nagyítással megkezdtem a keresésüket. Kicsit nehéz volt, de sikerült a megtalálása.Amint megpillantottam, nem volt annyira látványos, nem úgy mint a 10x50-es binokliban.Teljesen kitöltötte a 6.8°-os LM-t.A Mirfak 1.8 mag.-s fényességű. A távcsőben a Melotte 20-nak 11 fényes csillagja fért el s mind egymástól távolabb látszottak,persze a Mirfak csillagtól is.

MEGJEGYZÉS:
Derült ég, felhőmentes,sok csillag ragyogott. A Hold még nem jött fel.

Mars,Szaturnusz,Jupiter

DÁTUM: 2020.09.04
MŰSZER: Bresser Spotting Scope 
NAGYÍTÁS: 60x
ÁTMÉRŐ: 60mm
HŐMÉRSÉKLET: 15°
NYUGODTSÁG: 9/10
ÁTLÁTSZÓSÁG: 4/5
IRÁNY: Kelet, Északkelet
IDŐPONT: 21:35 - 21:55 UT

LEÍRÁS:
Mars bolygó: Vörös színe és korong alakja látszott. Keleti irányban volt.A 96%-os Hold mellett pár méterre volt.
Szaturnusz bolygó: Gyűrűit is lehetett látni az elnyúlt alakú bolygókoronggal együtt. Északkeleti irány.
Jupiter bolygó: Felhősávjai és 3 holdját láttam, de a negyediket nem. Északkeleti irány.

MEGJEGYZÉS:
Derült ég. Néhány csillag ragyogott az égbolton.

2020. augusztus 2., vasárnap

Jupiter, Szaturnusz

DÁTUM: 2020.07.31.
MŰSZER NEVE: Bresser Spotting Scope
LÁTÓMEZŐ: 1.7°
NAGYÍTÁS: 60x
NYUGODTSÁG: 9/10
ÁTLÁTSZÓSÁG: 4/5
HŐMÉRSÉKLET: +22°
IRÁNY: Északkelet
HELY: Görbeháza-Hungary
TIME KEZDETE: 21:50 UT
VÉGE: 22:40 UT

LEÍRÁS:
Először a Jupitert vettem célba, a távcsövön keresztül korong alakúként lehetett látni. A fényessége -2.7magnitúdós. Hosszas szemlélődéskor észrevettem a felhősávjait, de halványan láttam. Az Io nevű holdja a bal oldalon volt, az Europa és a Callisto pedig a jobbon. A negyedik annyira közel volt a bolygóhoz, hogy nem volt észrevehető a műszerben. Szépen elfért az 1.7°-os látómezőben. A Callisto alatt előtűnt a HD 182481 jelű csillag.
Ezután a Szaturnusz következett. Mivel már régóta nem lestem rá, így ma volt szerencsém megnézni. A legnagyobb nagyítással látszott a gyűrűi. Egydarabig néztem ahogy a látókör szélére ér, aztán újra beállítottam középre. Elnyúlt alakúnak láttam a bolygókoronggal együtt. Szép látványnak bizonyult.

MEGJEGYZÉS:
Kicsit felhős volt az ég. Nem sok csillag ragyogott.

2020. április 4., szombat

Hold, Vénusz-Fiastyúk

DÁTUM: 2020.04.04
MŰSZER: Bresser Spotting Scope
NAGYÍTÁS: 20x
NYUGODTSÁG: 9/10
ÁTLÁTSZÓSÁG: 4/5
HŐMÉRSÉKLET: +11°
HELY: Görbeháza-Hungary
IRÁNY: Nyugat
TIME KEZDETE: 18:50 UT
VÉGE: 19:55 UT

LEÍRÁS:
Örömömre a 81%-os Hold már fenn volt, abban az időpontban amikor kimentem az udvarra. Gyorsan ráraktam a fotóállványra a spektívet, és 20x-os nagyítással céloztam meg. Az élességállítást elvégeztem. Az okulárba belekukkantva szépen, élesen kirajzolódott a sok apró, közepes méretű kráterek. A Hold-tengereket (Mare Imbrium, Mare Nubium, Mare Cognitum, Mare Vaporum, Mare Humorum, Mare Nectaris, Mare Serenitatis, Mare Tranquillatis) is lehetett látni. A Copernicus-krátert is beleértve. Hosszas szemlélődés közben gyönyörű látványban részesültem. Jól elfért az 1.7°-os LM-ben. Ezután továbbzoomoltam egészen 60x-ig, s elég jól kivehető voltak a kráterformák és a tengerek.
Nyugati irányba fordítottam a távcsövet s megpillantottam szabad szemmel a -4.4 magnitúdós Vénuszt. Amint ráállítottam a műszeremet és belelestem az okulárba, megdöbbenésemre... látszott a Fiastyúk nevű nyílthalmaz is. Teljesen elfért a látómezőben mindkét objektum. A bolygó az ATLAS csillagtól kicsit távolabb helyezkedett el. Elég fényesen ragyogott az Esthajnalcsillag. A Plejádoknál minden 7 csillagját láttam, ami 1.6 m-s. Körülötte 5 db halvány csillagot, mivel még nem sötétedett be annyira, hogy a többit is láthassam.
Nagyon látványosnak véltem ezt a szép jelenséget.

MEGJEGYZÉS:
Kicsit fújt a szél. Néhány csillag volt az égen. Felhőmentes is.

2020. február 15., szombat

Orion-köd, Plejádok, Betelgeuese

MŰSZER NEVE: Bresser Spotting Scope
DÁTUM: 2020.02.15
NAGYÍTÁS: 20x
NYUGODTSÁG: 9/10
ÁTLÁTSZÓSÁG: 4/5
HŐMÉRSÉKLET: +2°
IRÁNY: Délnyugat
HELY: Görbeháza-Hungary
TIME KEZDETE: 19:10 UT
VÉGE: 20:40 UT

LEÍRÁS:
Ezen a derült estén kimentem távcsövezni. Ahogy megláttam az Orion csillagképet, azonnal felraktam a fotóállványra a spektívet. A hátsó udvarról nézve...szép fényesen ragyogott. Körülbelül +4m-s (magnitúdó) lehetett. Újra meglestem az M42 nevű diffúzködöt 20x-os nagyításon. Ismét gyönyörű látvány volt. Látszött a ködös része. Továbbzoomoltam, egészen 60x-ig és a köd még jobban kivehetőnek tűnt. Pár percre felnéztem s pont egy +6,5m-s meteor húzott el a Collinder 69 nyílthalmaz és a Betelgeuse csillag között.
Délnyugat irányba fordítottam a távcsövet és megpillantottam a Hét nővért, vagyis a Plejádokat. A legkisebb nagyítással szemléltem az objektumot. Vizuálisan mind a 7 csillagját láttam s körülötte néhány halvány csillagot is. A fényessége +1.5 m-s volt. Tökéletesen elfért az 1,7°-os LM-ben. Jól bontotta a csillagait. 
Ezután visszatértem az Orion csk-hez, s megkíséreltem a halványodó Betelgeuse megtalálását az okuláron keresztül. Nem jártam sikerrel, így legközelebb újra megpróbálkozok vele.

MEGJEGYZÉS:
Szélmentes volt az idő és felhőtlen az ég. Néhány csillag fénylett az éjszakai égbolton.
A nyolc óra huszonegy perckor elhúzó meteor 2mp-ig tartott.

2019. november 23., szombat

Hyadok (Melotte 25)

DÁTUM: 2019.11.23
MŰSZER NEVE: Bresser Spotting Scope
NAGYÍTÁS: 20x
NYUGODTSÁG: 9/10
ÁTLÁTSZÓSÁG: 4/5
HŐMÉRSÉKLET: +6°
IRÁNY: DK (Délkelet)
HELY: Görbeháza - Hungary
TIME KEZDETE: 19:10 UT
VÉGE: 20:10 UT

LEÍRÁS:
A mai derült estén a Hyadok nevű nyílthalmaz lett a célpontom. Először szabad szemmel kerestem meg, ami nem volt nehéz a megtalálása. A V-alakját formázó 5 db fényes csillagáról ismertem fel. Ezután arra az objektumra fordítottam a spektívemet s a 20x-os nagyítással elkezdtem becélozni az okulár látókörébe. Tíz perc múlva meg is lett. Minimális része fért csak bele az 1,7°-os látómezőbe.
Az Aldebaran csillag gyönyörűen ragyogott azzal a 0.5 magnitúdós fényességével. A sárgásvörös színét nem érzékeltem a távcsövön keresztül. A Theta1 Tauri (3.8 mg-s) -  Theta2 Tauri (3.4 mg-s) jelű kettőscsillagok is belefértek. Az okulárba nézve...kicsit messzebb voltak egymástól. A nyílthalmazban néhány fényes és halvány csillag is látszott a LM-ben. Továbbá a HD 28568 (6.5 mg) - HR 1427 (4.8 mg) jelű kettőscsillagokat véltem még felfedezni.
Az észlelést leszerettem volna rajzolni, de sajnos megzavart a szomszéd házánál lévő lámpafény.

UI: Egy 10x50-es binokulárral meg fogom majd lesni.


MEGJEGYZÉS:
Felhőmentes volt az ég. Néhány csillag ragyogott az égbolton.


2019. augusztus 31., szombat

Collinder 399 (Vállfa halmaz)

DÁTUM: 2019.08.31
MŰSZER NEVE: Bresser Spotting Scope
NAGYÍTÁS: 20x
NYUGODTSÁG: 8/10
ÁTLÁTSZÓSÀG: 4/5
HŐMÉRSÉKLET: 24°
IRÁNY: Északkelet
HELY: Görbeháza-Hungary
TIME KEZDETE: 20:45 UT
VÉGE: 22:00 UT

A rajz 8B+B-s grafit ceruzàval és fekete zseléstollal készült.
Itt pedig negatívban.


LEÍRÁS:
Ezenaz estén a Collinder 399 nevű nyílthalmaz lett a célpontom. Először szabad szemmel megkerestem a Sas (Aquila) csillagképnek az Alshain, Altair és a Tarazed nevű csillagàt (így tudom könnyen behatárolni a Vállfa-halmazt, hogy merre is keressem). Ezután a spektívet arra az irányba fordítottam s a 20x-os nagyításal próbáltam ràtalàlni a keresett objektumra. Szerencsére sikeresen ráleltem. Amint megpillantottam, csodás látványban részesültem. Teljesen elfért az 1,7°-os látómezőben. Jól bontotta a csillagait. A fényessége +3.6 magnitúdós. A HR 7364 és a HIP 95291 jelű csillagai közelebb voltak egymáshoz az okuláron keresztül.

Szép fényesen ragyogott,kb.15 percig gyönyörködtem benne, majd kicsit jobbra fordítottam a spektívet s a nyílthalmaz mellett pont egy szabad szemmel nem látható +7.5 mg-s csillag húzott el észak felől egészen kelet irányba. Egydarabig követtem. Később visszatértem a Cr 399-hez, folytattam a megfigyelését. Körülötte halvány, 7 db +8 mg-s csillagokat tudtam csak észrevenni. Az objektum felett 2 db csillagot (HIP 95612, HIP 95624 jelű) vettem észre, ami a távcsőbe nézve... közel voltak egymáshoz.

MEGJEGYZÉS:
Nagyon kicsit fújt a szél. Rengeteg fényes csillag látszott. Felhőmentes volt az égbolt.

2019. július 17., szerda

Részleges holdfogyatkozás

DÁTUM: 2019.07.16.

MŰSZER NEVE: Bresser Spotting Scope
NAGYÍTÁS: 20x
NYUGODTSÀG: 9/10
ÁTLÁTSZÓSÀG: 4/5
HŐMÉRSÉKLET: +19 fok
IRÁNY: EK (Északkelet)
HELY: Görbeháza-Hungary
ÉSZLELÉSI IDŐ KEZDETE: 22:10 UT
VÉGE: 23:30 UT


LEÍRÁS:
Ezen a derült estén kimentem a teraszomra megnèzni, hogy fenn van-e már az égi kísérőnk. Szerencsére 22:10 perckor vettem észre a bal oldalon lévő háznak a teteje fölött. Ilyenkor már láttam, hogy belèpett a Hold széle a Föld árnyékába. Egydarabig szabad szemmel figyeltem s így nézve nem volt annyira látványos. Távcső nélkül a fogyatkozás elején a Holdon nem lehetett látni részleteket.
Ezután a spektívemmel folytattam a megfigyelést 20x-oson. Ezzel a nagyításal jobban kivehető ahogy árnyékot vet a Hold felszínére. Jól látható volt a Mare Fecundatis, Mare Nectaris, Mare Nubium, Mare Humorum nevű tengert. Csodás látványban részesültem, mármint távcsővön keresztül. A jelenséget csak a fogyatkozás közepéig (ami 66%-ot ért el) tudtam megfigyelni.

MEGJEGYZÉS:
Az égbolton nem volt semmi olyan ami megzavarta volna a részleges holdfogyatkozást észlelését. Tiszta, derült volt az ég.